Skip to main content

Rechtsgebieden

Wat doen wij?

U kunt bij ons terecht voor adviezen, onderhandelingen, procedures en second opinions.

De advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a. Caspar Brouwers staat geregistreerd op Personen- en Familierecht en Arbeidsrecht;

b. Susanne Custers-Kuijpers staat geregistreerd op Personen- en Familierecht en Verbintenissenrecht;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Maar ook als uw juridisch probleem niet onder een van de hiervoor genoemde geregistreerde rechtsgebieden valt kunt u uiteraard gerust contact opnemen. Wij behandelen zaken over hierna genoemde onderwerpen. Kunnen wij uw zaak niet behandelen, dan zijn wij bereid voor u contacten te leggen met andere vakdeskundige advocaten of u daarnaar te verwijzen.

De Rechter
De Rechter
Personen- en familierecht
Wij helpen u graag bij echtscheidingen, omgangsregelingen, jeugdzorgzaken, onder curatelestellingen/bewindvoeringen, naamswijzigingen en adoptie.
Arbeidsrecht
Daarbij kunt u denken aan ontslagzaken, loonvorderingen, UWV-procedures, het opstellen van contracten.
Verbintenissenrecht
Waaronder: Overeenkomsten/contracten, aansprakelijk stellingen / schadevergoedingen, incasso's, begeleiding tot of na faillissement/ WSNP, beslagleggingen, burengeschillen, consumentenkoop en meer.
Huurrecht
Of u nu huurder of verhuurder bent, wij kunnen u bijstaan bij al uw huurkwesties.
Erfrecht
Met geschillen over de uitvoering of uitleg van een testament danwel de verdeling van de erfenis kunt u ook bij ons terecht.
Klachtzaken
Het indienen van klachten tegen professionele beroepsbeoefenaars en het vorderen van schade.
Bestuursrecht
Wij kunnen u bijstaan in zaken tegen de overheid zoals gemeente, provincie, het UWV of SVB.