Skip to main content

Tarieven

Basis tarief 

Ons uurtarief bedraagt € 180,00 exclusief BTW. Wij hanteren geen kantoorkosten.

Voor administratieve handelingen en reis- en tijdverlet hanteren we een extra laag uurtarief van € 90,00 per uur.

Prijsafspraken 

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om afspraken te maken over een totaalprijs.

Rechtsbijstandverzekeringen

U kunt bij ons terecht op basis van uw rechtsbijstandverzekering daar waar u de mogelijkheid moet worden geboden voor een vrije keuze van advocaat. Rechtsbijstand verzekeraars hebben vaak eigen juristen of advocaten in dienst. Zodra het komt tot een (gerechtelijke of administratieve) procedure bent u echter niet verplicht hiervan gebruik te maken. Als u op dat moment een advocaat wilt kiezen die niet werkzaam is voor de rechtsbijstand verzekeraar, dan moet de verzekeraar dit toestaan.

Belangrijk: U mag als verzekerde niet op eigen houtje een externe partij (zoals een advocaat) inschakelen. Dit kan alleen met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstand verzekeraar. Doet u dit toch zelf, dan worden de kosten niet vergoed. Toestemming vragen is in principe een formaliteit, want een verzekeraar mag het recht op een eigen advocaat niet weigeren.

Gefinancierde rechtsbijstand 

Heeft u juridisch advies nodig of bijstand bij een procedure? En kunt u niet zonder meer een advocaat of mediator betalen? Dan heeft u recht op een vergoeding voor de kosten. Dit heet een toevoeging. Daarnaast kunt u advies inwinnen bij het Juridisch Loket. Gezamenlijk worden deze voorzieningen gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen. Als u aanspraak maakt op een toevoeging, betaalt u altijd een eigen bijdrage. Voor rechtsbijstand bij het Juridisch Loket hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Een toevoeging dekt alleen de kosten voor een advocaat of mediator. Griffierechten vallen hier niet onder. U kunt wel om vermindering van de griffierechten vragen. Uw advocaat of mediator kan voor de aanvraagformulieren zorgen.

De proceskosten (kosten van onder meer procureurs, getuigen en deurwaarders) betaalt u eveneens zelf. Als de rechter u gelijk geeft, betaalt de tegenpartij meestal deze kosten. Krijgt u geen gelijk? Dan moet u dus de proceskosten zelf betalen en vaak ook die van de tegenpartij.

Vooralsnog is het niet mogelijk voor ons om in alle gevallen op basis van gefinancierde rechtsbijstand te werken. Daar werken we aan. Maar ook indien wij u niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand kunnen bijstaan kunnen we in onderling overleg tot nadere prijsafspraken komen.

Verschotten

Naast het voormelde uurtarief voor onze dienstverlening kunnen u verschotten in rekening worden gebracht zoals bijvoorbeeld: kilometervergoeding, kosten van deskundigen, griffierechten van de rechtbank, leges voor uittreksels van gemeenten of kamer van koophandel en dergelijke.

Wij verwijzen u terzake tevens naar onze zeer toegankelijke algemene voorwaarden op deze site.